Klargjøring for skøytesesongen

Hei, alle sammen.
Nå er høsten plutselig over oss og det er ikke svært lenge til kjøleanlegget slås på og isproduksjon starter.
Derfor innkaller vi til dugnad lørdag 20. oktober kl 10.00.
Arbeidsoppgavene denne dagen blir i hovedsak å rydde og klargjøre banen for ny sesong med sikringer etc. I tillegg gjenstår det også malerarbeider rundt port, opprusting av reklameskilt etc, etc.
Møt opp mannsterke, det er alltid nok av oppgaver å ta tak i. Det er dyrt å drive skøytebane, så disse dugnadene er ekstremt viktig for at vi skal klare å holde oss i gang.