Avslutning for karuseller og skøyteskolen

Skøyteavslutning for karuseller og skøyteskolen. Onsdag 10. April klokken 18.00

Premier, kaker og pølser.