Skøytesesongen 2017/2018 på Furumo er over

Sol og varmegrader gjør sitt til at isen nå er i ferd med å bli lite egnet til skøytegåing.